Tèm ak Kondisyon yo

Tèm ak kondisyon sa yo gouvène tout itilizasyon sitwèb https://www.wowelo.com/ ak tout kontni, sèvis ak pwodwi ki disponib sou oswa atravè sitwèb la (ansanm, sitwèb la). Sit wèb la posede ak opere pa Wowelo ("Wowelo"). Sitwèb la ofri sijè a akseptasyon ou san modifikasyon nan tout tèm ak kondisyon ki nan la a ak tout lòt règ fonksyònman, règleman (ki gen ladan, san limitasyon, Règleman sou enfòmasyon prive Wowelo a) ak pwosedi ki ka pibliye de tan zan tan sou sit sa a. Wowelo (kolektivman, "Akò a").

Tanpri li Akò sa a ak anpil atansyon anvan w gen aksè a oswa itilize Sitwèb la. Lè w gen aksè oswa lè w sèvi ak nenpòt pati nan sit wèb la, ou dakò pou w vin mare pa tèm ak kondisyon akò sa a. Si ou pa dakò ak tout tèm ak kondisyon akò sa a, Lè sa a, ou pa ka jwenn aksè nan sit wèb la oswa itilize nenpòt sèvis. Si tèm ak kondisyon sa yo konsidere kòm yon òf pa Wowelo, akseptasyon ekspreseman limite a tèm sa yo. Sitwèb la disponib sèlman pou moun ki gen omwen 13 an.

 1. https://www.wowelo.com/ Kont ak sit ou a. Si ou kreye yon blog/sit sou sitwèb la, ou responsab pou kenbe sekirite kont ou ak blog ou a, epi ou se totalman responsab pou tout aktivite ki fèt anba kont lan ak nenpòt lòt aksyon yo pran an koneksyon avèk blog la. Ou pa dwe dekri oswa bay mo kle nan blog ou a nan yon fason ki twonpe oswa ilegal, ki gen ladan nan yon fason ki gen entansyon komès sou non oswa repitasyon lòt moun, epi Wowelo ka chanje oswa retire nenpòt deskripsyon oswa mo kle ke li konsidere ki pa apwopriye oswa ilegal, oswa otreman gen anpil chans lakòz Wowelo responsablite. Ou dwe notifye Wowelo imedyatman sou nenpòt itilizasyon san otorizasyon nan blog ou a, kont ou oswa nenpòt lòt vyolasyon sekirite. Wowelo pa pral responsab pou okenn zak oswa omisyon pa Ou, ki gen ladan nenpòt domaj nenpòt kalite ki fèt kòm rezilta nan zak sa yo oswa omisyon.
 2. Responsablite Contributors. Si ou opere yon blog, kòmantè sou yon blog, afiche materyèl sou sit wèb la, poste lyen sou sit wèb la, oswa otreman fè (oswa pèmèt nenpòt twazyèm pati fè) materyèl ki disponib pa vle di nan sit wèb la (nenpòt ki materyèl sa yo, "Content" ), Ou se antyèman responsab pou kontni an nan, ak nenpòt domaj ki soti nan, ki avantou. Sa se ka a kèlkeswa si kontni an nan kesyon konstitye tèks, grafik, yon dosye odyo, oswa lojisyèl òdinatè. Pa fè kontni ki disponib, ou reprezante ak garanti ke:
  • Téléchargez la, kopye epi sèvi ak nan kontni an pa pral vyole dwa yo propriétaires, ki gen ladan, men se pa limite a copyright, patant, trademark oswa komès dwa sekrè, nan nenpòt twazyèm pati;
  • Si patwon ou gen dwa pwopriyete entelektyèl ou kreye, ou gen swa (mwen) te resevwa pèmisyon nan men patwon ou a poste oswa fè disponib kontni an, ki gen ladan, men se pa limite a nenpòt lojisyèl, oswa (ii) garanti nan patwon ou yon egzansyon pou tout dwa nan oswa kontni an;
  • ou te konplètman respekte ak nenpòt ki lisans twazyèm-pati ki gen rapò ak kontni an, epi yo te fè tout bagay sa yo nesesè yo avèk siksè pase nan fen itilizatè nenpòt tèm egzije;
  • Kontni an pa gen ladan oswa enstale nenpòt viris, vè, malveyan, chwal Trojan oswa lòt kontni danjere oswa destriktif;
  • Kontni an se pa Spam, se pa machin-oswa owaza-pwodwi, epi yo pa gen ladan kontni etik oswa vle komèsyal ki fèt yo kondwi trafik nan sit twazyèm pati oswa ranfòse classement yo motè rechèch nan sit twazyèm pati, oswa nan plis zak ilegal (tankou kòm èskrokri) oswa moun ki resevwa twonpe kòm sous la nan materyèl la (tankou spoofing);
  • Kontni an pa pònografik, pa gen menas oswa vyolans vyolans nan direksyon pou moun oswa antite, epi li pa vyole dwa prive oswa dwa piblisite nan nenpòt twazyèm pati;
  • blog ou a pa resevwa piblisite atravè mesaj elektwonik vle tankou lyen Spam sou newsgroups, lis imel, lòt blogs ak sit entènèt, ak menm jan espontaneman metòd pwomosyonèl;
  • blog ou a pa rele nan yon fason ki twonpe lektè ou nan panse ke ou se yon lòt moun oswa konpayi. Pou egzanp, URL blog ou a oswa non se pa non an nan yon lòt moun pase tèt ou oswa konpayi lòt pase pwòp ou a; ak
  • ou genyen, nan ka Kontni ki gen ladan kòd òdinatè, byen kategorize ak / oswa dekri kalite a, nati, itilizasyon ak efè materyèl yo, si Wowelo mande pou fè sa oswa otreman.

  Lè w soumèt Kontni bay Wowelo pou enkli sou sitwèb ou a, ou bay Wowelo yon lisans atravè lemond, gratis, epi ki pa eksklizif pou repwodui, modifye, adapte ak pibliye Kontni an sèlman nan bi pou yo montre, distribye ak fè pwomosyon blog ou a. . Si ou efase Kontni, Wowelo pral fè efò rezonab pou retire li nan sitwèb la, men ou rekonèt ke kachèt oswa referans sou Kontni an pa ka disponib imedyatman.

  San yo pa limite okenn nan reprezantasyon oswa garanti sa yo, Wowelo gen dwa (menm se pa obligasyon) pou, nan sèl diskresyon Wowelo a (mwen) refize oswa retire nenpòt kontni ki, nan opinyon rezonab Wowelo a, vyole nenpòt politik Wowelo oswa ki nan nenpòt fason danjere. oswa objeksyon, oswa (ii) mete fen nan oswa refize aksè ak itilizasyon Sitwèb la bay nenpòt moun oswa antite pou nenpòt ki rezon, nan sèl diskresyon Wowelo. Wowelo p ap gen okenn obligasyon pou bay yon ranbousman nenpòt kantite lajan yo te peye anvan.

 3. Peman ak Renouvèlman.
  • Regleman Jeneral.
   Lè w chwazi yon pwodwi oswa yon sèvis, ou dakò pou w peye Wowelo frè abònman yon sèl fwa ak/oswa chak mwa oswa anyèl yo endike (kondisyon peman adisyonèl yo ka enkli nan lòt kominikasyon). Peman abònman yo pral chaje sou yon baz peman davans nan jou ou enskri pou yon Upgrade epi yo pral kouvri itilizasyon sèvis sa a pou yon peryòd abònman chak mwa oswa anyèl jan sa endike. Peman yo pa ranbousab.
  • Otomatik renouvèlman. 
   Sòf si ou fè Wowelo avèti anvan fen peryòd abònman ki aplikab la ke ou vle anile yon abònman, abònman ou a pral renouvle otomatikman epi ou otorize nou kolekte frè abònman anyèl oswa chak mwa ki aplikab pou abònman sa a (ansanm ak nenpòt taks) lè l sèvi avèk nenpòt kat kredi oswa lòt mekanis peman nou genyen nan dosye pou ou. Amelyorasyon yo ka anile nenpòt ki lè lè w soumèt demann ou a bay Wowelo alekri.
 4. Sèvis yo.
  • Frè; Peman. Lè w enskri pou yon kont Sèvis ou dakò peye Wowelo frè konfigirasyon aplikab yo ak frè renouvlab yo. Frè ki aplikab yo pral faktire apati jou sèvis ou yo etabli a e anvan ou sèvi ak sèvis sa yo. Wowelo rezève dwa pou chanje tèm peman yo ak frè yo sou trant (30) jou anvan yon avi alekri ba ou. Ou ka anile sèvis yo nenpòt lè sou trant (30) jou avètisman alekri bay Wowelo.
  • Sipòte. Si sèvis ou a gen ladann aksè nan sipò imel priyorite. "Sipò imel" vle di kapasite pou fè demann pou asistans sipò teknik pa imel nenpòt ki lè (ak efò rezonab Wowelo pou reponn nan yon jou ouvrab) konsènan itilizasyon Sèvis VIP yo. "Priyorite" vle di ke sipò pran priyorite sou sipò pou itilizatè yo nan sèvis estanda oswa gratis https://www.wowelo.com/. Tout sipò yo pral bay an akò ak pratik sèvis estanda Wowelo, pwosedi ak règleman yo.
 5. Responsablite nan vizitè sit entènèt. Wowelo pa te revize, epi li pa kapab revize, tout materyèl la, ki gen ladan lojisyèl òdinatè, afiche sou sit wèb la, epi kidonk li pa kapab responsab pou kontni, itilizasyon oswa efè materyèl sa a. Lè Wowelo opere sitwèb la, pa reprezante oswa vle di ke li andose materyèl la afiche, oswa ke li kwè ke materyèl sa yo dwe egzat, itil oswa ki pa danjere. Ou responsab pou pran prekosyon jan sa nesesè pou pwoteje tèt ou ak sistèm òdinatè w yo kont viris, vè, chwal Trojan, ak lòt kontni danjere oswa destriktif. Sitwèb la gendwa genyen kontni ki ofansif, endesan, oswa ki pa gen okenn lòt fason, ansanm ak kontni ki gen erè teknik, erè tipografik, ak lòt erè. Sitwèb la kapab genyen tou materyèl ki vyole dwa sou vi prive oswa piblisite, oswa ki vyole pwopriyete entelektyèl ak lòt dwa pwopriyetè twazyèm pati, oswa telechaje, kopye oswa itilizasyon ki sijè a tèm ak kondisyon adisyonèl, ki deklare oswa ki pa deklare. Wowelo dejwe nenpòt responsablite pou nenpòt domaj ki soti nan sèvi ak vizitè yo nan sit wèb la, oswa nan nenpòt telechaje pa vizitè sa yo nan kontni afiche la.
 6. Content Moun ki afiche sou Lòt sit entènèt. Nou pa revize, epi nou pa kapab revize, tout materyèl yo, ki gen ladan lojisyèl òdinatè, ki disponib atravè sitwèb ak paj wèb kote https://www.wowelo.com/ lyen, epi ki gen lyen ak https://www.wowelo. .com/. Wowelo pa gen okenn kontwòl sou sitwèb ak paj wèb ki pa Wowelo sa yo, epi li pa responsab pou kontni yo oswa itilizasyon yo. Lè w konekte ak yon sitwèb oswa paj wèb ki pa Wowelo, Wowelo pa reprezante oswa vle di ke li andose sitwèb oswa paj wèb sa a. Ou responsab pou pran prekosyon jan sa nesesè pou pwoteje tèt ou ak sistèm òdinatè w yo kont viris, vè, chwal Trojan, ak lòt kontni danjere oswa destriktif. Wowelo dejwe nenpòt responsablite pou nenpòt domaj ki soti nan itilizasyon sitwèb ak paj wèb ki pa Wowelo.
 7. Copyright kontravansyon ak règleman DMCA. Kòm Wowelo mande lòt moun respekte dwa pwopriyete entelektyèl li yo, li respekte dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun. Si w kwè ke materyèl ki sitye sou oswa ki lye ak pa https://www.wowelo.com/ vyole copyright ou, yo ankouraje w pou notifye Wowelo an akò ak Wowelo a Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Wowelo pral reponn a tout avi sa yo, ki gen ladan jan sa nesesè oswa ki apwopriye nan retire materyèl la vyolasyon oswa enfim tout lyen ki mennen nan materyèl la vyolasyon. Wowelo pral mete fen nan aksè yon vizitè a ak itilizasyon sitwèb la si, nan sikonstans apwopriye, yo detèmine vizitè a se yon vyolasyon repete dwa yo oswa lòt dwa pwopriyete entelektyèl Wowelo oswa lòt moun. Nan ka revokasyon sa a, Wowelo p ap gen okenn obligasyon pou bay yon ranbousman nenpòt kantite lajan yo te deja peye Wowelo.
 8. Pwopriyete entelektyèl. Akò sa a pa transfere de Wowelo pou ou nenpòt Wowelo oswa yon twazyèm pati pwopriyete entelektyèl, ak tout dwa, tit ak enterè nan ak nan pwopriyete sa yo ap rete (tankou ant pati yo) sèlman ak Wowelo. Wowelo, https://www.wowelo.com/, https://www.wowelo.com/ logo, ak tout lòt mak, mak sèvis, grafik ak logo yo itilize an koneksyon avèk https://www.wowelo.com /, oswa Sit wèb la se mak komèsyal oswa mak ki anrejistre nan lisans Woweloor Wowelo a. Lòt mak, mak sèvis, grafik ak logo yo itilize an koneksyon avèk sit wèb la ka mak komèsyal lòt twazyèm pati. Itilizasyon sitwèb ou a pa ba w dwa oswa lisans pou w repwodui oswa itilize nenpòt lòt mak Wowelo oswa yon twazyèm pati.
 9. Piblisite. Wowelo rezève dwa pou montre piblisite sou blog ou a sof si ou te achte yon kont san piblisite.
 10. Attribution. Wowelo rezève dwa pou montre lyen atribisyon tankou 'Blog nan https://www.wowelo.com/,' otè tèm, ak atribisyon font nan pye blog ou a oswa ba zouti.
 11. Pwodwi Patnè. Lè ou aktive yon pwodwi patnè (egzanp tèm) nan youn nan patnè nou yo, ou dakò ak kondisyon sèvis patnè sa a. Ou ka chwazi soti nan kondisyon sèvis yo nan nenpòt ki lè pa de-aktive pwodwi a patnè.
 12. Domèn Non. Si w ap enskri yon non domèn, lè l sèvi avèk oswa transfere yon non domèn deja anrejistre, ou rekonèt epi mwen dakò ke itilize nan non an domèn se tou sijè a règleman yo nan Kòporasyon entènèt la pou non ak nimewo asiyen ("ICANN"), ki gen ladan yo Dwa ak Responsablite Enskripsyon.
 13. Chanjman. Wowelo rezève dwa, nan sèl diskresyon li, pou modifye oswa ranplase nenpòt pati nan Akò sa a. Se responsablite w pou tcheke Akò sa a detanzantan pou wè chanjman yo. Kontinye itilizasyon oswa aksè nan sitwèb la apre afiche nenpòt chanjman nan Akò sa a reprezante akseptasyon chanjman sa yo. Wowelo ka tou, nan lavni, ofri nouvo sèvis ak/oswa karakteristik atravè sitwèb la (ki gen ladan, lage nouvo zouti ak resous). Nouvo karakteristik ak/oswa sèvis sa yo dwe sijè a tèm ak kondisyon Akò sa a. 
 14. Fen. Wowelo ka mete fen nan aksè ou a tout oswa nenpòt pati nan Sit wèb la nenpòt ki lè, avèk oswa san kòz, avèk oswa san avètisman, efektif imedyatman. Si ou vle mete fen nan Akò sa a oswa kont https://www.wowelo.com/ ou (si ou gen youn), ou ka senpleman sispann sèvi ak sit entènèt la. Malgre sa ki pi wo a, si w gen yon kont sèvis peye, Wowelo ka sispann kont sa a sèlman si w vyole Akò sa a e ou pa geri vyolasyon sa a nan trant (30) jou apati de avi Wowelo ba w sou sa a; depi sa, Wowelo ka mete fen sou sit wèb la imedyatman kòm yon pati nan yon fèmen jeneral nan sèvis nou an. Tout dispozisyon ki nan Akò sa a ki pa nati yo ta dwe siviv revokasyon yo pral siviv revokasyon, ki gen ladan, san limitasyon, dispozisyon pwopriyetè, egzijans garanti, endomajman ak limit responsablite. 
 15. Limit responsabilite nou nan garanti. Yo bay sitwèb la "jan li ye". Wowelo ak founisè li yo ak moun ki bay lisans li yo refize tout garanti nenpòt kalite, eksprime oswa enplisit, ki gen ladan, san limitasyon, garanti yo nan komèsan, kondisyon fizik pou yon objektif patikilye ak ki pa vyolasyon. Ni Wowelo, ni founisè ak lisans li yo, pa fè okenn garanti ke Sitwèb la pral san erè oswa ke aksè a pral kontinyèl oswa san enteripsyon. Ou konprann ke ou telechaje soti nan, oswa otreman jwenn kontni oswa sèvis atravè sitwèb la sou pwòp diskresyon ou ak risk.
 16. Limit nan responsablite. Nan okenn ka Wowelo, oswa founisè li yo oswa lisansye yo, pa pral responsab konsènan nenpòt sijè nan akò sa a anba nenpòt kontra, neglijans, responsablite strik oswa lòt teyori legal oswa ekitab pou: (i) nenpòt domaj espesyal, ensidan oswa konsekan; (ii) pri akizisyon pou pwodwi oswa sèvis ranplasan; (iii) pou entèripsyon itilizasyon oswa pèt oswa koripsyon done yo; oswa (iv) pou nenpòt ki kantite lajan ki depase frè ou peye Wowelo dapre akò sa a pandan peryòd douz (12) mwa anvan kòz aksyon an. Wowelo p ap gen okenn responsablite pou nenpòt echèk oswa reta akòz zafè ki depase kontwòl rezonab yo. Sa ki pi wo a pa dwe aplike nan limit lalwa aplikab entèdi.
 17. Reprezantasyon Jeneral ak Garanti. Ou reprezante epi garanti ke (i) itilizasyon sitwèb ou a pral ann akò ak Règ sou Konfidansyalite Wowelo a, ak Akò sa a ak tout lwa ak règleman ki aplikab yo (ki gen ladan san limitasyon nenpòt lwa oswa règleman lokal nan peyi ou, eta, vil ou a). , oswa lòt zòn gouvènman an, konsènan konduit sou entènèt ak kontni akseptab, epi ki gen ladan tout lwa ki aplikab konsènan transmisyon done teknik ekspòte soti nan peyi Etazini oswa peyi kote w abite a) epi (ii) itilizasyon sitwèb la pa pral vyole oswa apwopriye dwa pwopriyete entelektyèl nenpòt twazyèm pati.
 18. Endèmnizasyon. Ou dakò pou dedomaje epi kenbe Wowelo, kontraktè li yo, ak lisansye li yo, ak direktè, ofisye, anplwaye yo ak ajan respektif yo nan ak kont nenpòt ak tout reklamasyon ak depans, ki gen ladan frè avoka, ki soti nan itilizasyon ou nan sitwèb la, enkli men pa limite a vyolasyon ou nan Akò sa a.
 19. Divè. Akò sa a konstitye tout akò ant Wowelo ak ou konsènan sijè sa a, epi yo ka sèlman modifye pa yon amannman alekri siyen pa yon egzekitif otorize nan Wowelo, oswa pa afiche pa Wowelo nan yon vèsyon revize. Eksepte nan limit lalwa aplikab, si genyen, bay otreman, Akò sa a, nenpòt aksè a oswa itilizasyon sit wèb la pral gouvène pa lwa yo nan eta Kalifòni, USA, eksepte konfli dispozisyon lalwa li yo, ak pidevan apwopriye pou nenpòt diskisyon ki soti nan oswa ki gen rapò ak nenpòt nan menm bagay la yo pral tribinal leta ak federal ki nan Konte San Francisco, Kalifòni. Eksepte pou reklamasyon pou enjonksyon oswa soulajman ekitab oswa reklamasyon konsènan dwa pwopriyete entelektyèl (ki ka pote nan nenpòt tribinal konpetan san yo pa afiche yon kosyon), nenpòt diskisyon ki rive anba Akò sa a pral finalman rezoud an akò ak Règ Abitraj konplè nan la. Sèvis Abitraj ak Medyasyon Jidisyè, Inc. ("JAMS") pa twa abit nonmen an akò ak Règ sa yo. Abitraj la ap fèt nan Konte San Francisco, Kalifòni, nan lang angle epi desizyon abitral la ka aplike nan nenpòt tribinal. Pati ki genyen an nan nenpòt aksyon oswa pwosedi pou aplike Akò sa a ap gen dwa pou peye frè ak frè avoka. Si nenpòt pati nan Akò sa a pa valab oswa pa aplike, pati sa a pral entèprete kòm reflete entansyon orijinal pati yo, ak pòsyon ki rete yo ap rete nan tout fòs ak efè. Yon renonse nenpòt ki pati nan nenpòt tèm oswa kondisyon nan Akò sa a oswa nenpòt vyolasyon li, nan nenpòt ka, pa pral renonse tèm oswa kondisyon sa a oswa nenpòt vyolasyon ki vin apre yo. Ou ka bay dwa w dapre Akò sa a bay nenpòt pati ki dakò ak, epi ki dakò pou yo dwe mare pa, tèm ak kondisyon li yo; Wowelo ka bay dwa li anba Akò sa a san kondisyon. Akò sa a pral obligatwa epi li pral sibi nan benefis pati yo, siksesè yo ak moun ki otorize yo.